Käenduslaenu võtmine võib olla ettevõttele kasulik mitmel erineval põhjusel. Allpool on toodud mõned olulised punktid, mis selgitavad, miks firmale võiks olla kasulik võtta käenduslaenu:

  • Alustava ettevõtte rahastamine: Kui oled alustav ettevõte, võib olla keeruline saada traditsioonilist ärilaenu, eriti kui sul puudub piisav äriajalugu või tagatiseks sobiv vara. Käenduslaen võib olla hea võimalus saada vajalikku rahastust ettevõtte alustamiseks või käivitamiseks.
  • Väikelaen tagatiseta: Käenduslaen on üks võimalus saada väikelaenu ilma suurema tagatiseta. See võib olla kasulik ettevõttele, kellel puuduvad piisavad tagatised, kuid vajatakse siiski lisaraha äritegevuseks või investeeringuteks.
  • Kiire laenuprotsess: Käenduslaen võib olla kiirem saada võrreldes mõne muu laenuliigiga, näiteks ärilaenuga. See võib olla eriti oluline, kui sul on kiiresti vaja rahastust ettevõtte tegevuseks või projektideks.
  • Riskide ja vastutuse jagamine: Käenduslaenuga seotud vastutus jaguneb mitme isiku vahel. Käendajaks olemine tähendab, et lisaks ettevõttele vastutavad laenu tagasimaksmise eest ka käendajad. See võib panna laenuandjale rohkem usaldust, kui puudub ettevõtte varasem krediidiajalugu.
  • Võimalus paremateks tingimusteks: Kui ettevõttel puudub piisav krediidiajalugu või tagatisvara, võib käenduslaenu võtmine olla võimalus saada paremaid laenutingimusi võrreldes teiste laenuliikidega, näiteks kiirlaenu või tagatiseta ärilaenuga.
  • Investeeringute rahastamine: Käenduslaen võib olla kasulik ka investeeringuteks ettevõtte laienemisse, tehnoloogia uuendamisse või uute toodete ja teenuste arendamisse.

Samas on oluline märkida, et käenduslaenuga kaasneb ka teatud risk. Käendajad võtavad endale vastutuse laenu tagasimaksmise eest, ning kui ettevõte ei suuda laenu õigeaegselt tagasi maksta, võib see kahjustada käendajate finantsseisundit ja krediidiskoori. Seetõttu on oluline hoolikalt kaaluda kõiki võimalusi ning nõustuda käenduslaenu võtmisega ainult siis, kui oled veendunud, et suudate laenu tagasi maksta vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Vali taotlus

ÄRIKLIENT