12 Jun, 2023

Käenduslaenu võtavad peamiselt need inimesed või ettevõtjad, kellel puudub piisavate tagatiste või krediidiajaloo alusel laenu saamise võimekus. Käenduslaenu võib olla vaja mitmel põhjusel, sealhulgas:

1 – Alustavad ettevõtted: Käenduslaenu võib kasutada alustav ettevõte, mis ei pruugi omada piisavalt ärikogemust, varasid või krediidiajalugu, et saada traditsioonilist laenu ilma käenduseta. Käendaja võib olla näiteks ettevõtte omanik, juht või muu usaldusväärne isik, kes soovib aidata ettevõttel saada vajalikku rahastust.

2 – Väiksemad ettevõtted: Väiksemad ettevõtted võivad leida käenduslaenu atraktiivse võimalusena, et laiendada oma tegevust, investeerida uutesse projektidesse, soetada varusid või toetada käibekapitali vajadusi. Kui ettevõttel puuduvad piisavad tagatised või krediidiajalugu, võib käenduslaen olla üks võimalus rahastamiseks.

3 – Isikud, kellel puudub krediidiajalugu: Mõned inimesed võivad soovida võtta käenduslaenu, kuna neil pole piisavat krediidiajalugu või sissetuleku tõestust, et saada traditsioonilist laenu. Käenduslaenu puhul saab käendaja vastutada laenu tagasimaksmise eest, mis võib suurendada laenu saamise tõenäosust.

4 – Riskantsemad laenusaajad: Käenduslaen võib olla võimalus ka neile laenusaajatele, kes omavad kõrgemat riskiprofiili või kellel on varasemaid maksehäireid. Käendaja olemasolu võib pankadele ja laenuandjatele anda suurema kindluse, et laen tagastatakse, kuigi laenusaaja enda krediidiajalugu võib olla puudulik või kahjustatud.

On oluline märkida, et käenduslaen võib olla sobiv finantseerimisvorm nendele inimestele ja ettevõtetele, kellel puuduvad muud laenu saamise võimalused. Kuid enne käenduslaenu võtmist on soovitatav hoolikalt kaaluda laenutingimusi, riske ja konsulteerida vajadusel finantsnõustajaga, et teha teadlikke otsuseid.Leave A Reply

Vali taotlus

ÄRIKLIENT