12 Jun, 2023

Ettevõttel käenduslaenu võtmine võib olla kasulik mitmel erineval põhjusel:

1 – Raha hankimine: Käenduslaen võimaldab ettevõttel saada täiendavat kapitali, mida saab kasutada erinevatel eesmärkidel, nagu äritegevuse laiendamine, uute seadmete soetamine, laovarude täiendamine või muude investeeringute tegemine. Käenduslaen aitab ettevõttel rahastamisvõimaluste mitmekesistamiseks ning suurendab finantspaindlikkust.

2 – Puuduvad tagatised: Mõnikord võib ettevõte, eriti uus või väiksem ettevõte, puududa piisavalt tagatisi, et saada traditsioonilisi pangalaene. Käenduslaen võib olla alternatiivne võimalus, kuna sel juhul nõustub keegi teine, näiteks ettevõtte omanik, juht või mõni muu isik, vastutama laenu tagasimaksmise eest.

3 – Laenutingimused: Käenduslaenu puhul võib olla võimalik saada paremaid laenutingimusi võrreldes tavalise laenuga. Käendaja isiku kõrgem usaldusväärsus võib pankadele anda kindluse, et laen tagastatakse õigeaegselt, ning seetõttu võib käenduslaenu intressimäär olla madalam või laenu tagasimaksetähtajad pikemad.

4 – Krediidi ajaloo parandamine: Käenduslaenu võtmine ja selle õigeaegne tagasimaksmine võib aidata ettevõttel luua tugevamat krediidi ajalugu. See võib tulevikus tõsta ettevõtte krediidivõimekust ning avada uusi võimalusi suuremateks laenudeks või muudeks finantsteenusteks.

On oluline märkida, et käenduslaenu võtmine tähendab ka teatud riske. Käendaja vastutab laenu tagasimaksmise eest, kui ettevõte peaks ebaõnnestuma või ei suuda laenu tagasi maksta. Enne käenduslaenu võtmist on soovitatav põhjalikult hinnata ettevõtte finantsolukorda, laenu tagasimaksevõimet ja riske ning konsulteerida vajadusel finantsnõustajaga.

Leave A Reply

Vali taotlus

ÄRIKLIENT